Luật Thủy sản 2017: Vi phạm trong lĩnh vực thủy sản sẽ bị phạt tối đa 1 tỉ đồng

0
9

Luật Thủy sản 2017 sửa đổi Luật Thủy sản 2003, với cách tiếp cận mới phù hợp với xu thế hội nhập, cải cách hành chính nhằm giảm bớt các thủ tục cũng như triển khai tái cơ cấu của ngành nông nghiệp nói chung, ngành thủy sản nói riêng; tạo thuận lợi cho DN và người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực thủy sản.

Luật Thủy sản 2017 sửa đổi, phù hợp với xu thế hội nhập và cải cách hành chính.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám, là luật chuyên ngành chi tiết, những quy định trong luật khi luật thông qua có thể thực hiện ngay. Trong thời gian từ nay đến 1.1.2019, khi luật có hiệu lực, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định, nghị định, thông tư hướng dẫn.

Điểm mới đầu tiên là Quy định về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản (BVNLTS). Theo quy định này, người dân, hội, hiệp hội… tham gia cùng chính quyền cơ sở quản lý hoạt động BVNLTS, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong hoạt động BVNLTS, từng bước thực hiện chủ trương xã hội hóa, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý hoạt động BVNLTS, là giải pháp hữu hiệu giảm xung đột lợi ích trong cộng đồng và góp phần phát triển bền vững.

Quy định về hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản (KTTS) là bước tiến mới so với Luật Thủy sản năm 2003 nhằm phù hợp với pháp luật quốc tế về BVNLTS. Hạn ngạch giấy phép được công bố, điều chỉnh 60 tháng một lần. Giao hạn ngạch giấy phép KTTS theo số lượng tàu cá và hạn ngạch sản lượng cho phép khai thác theo loài cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. UBND cấp tỉnh xác định hạn ngạch giấy phép KTTS và sản lượng cho phép khai thác theo loài tại vùng ven bờ và vùng lộng thuộc phạm vi quản lý.

Luật quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thủy sản đến 1 tỉ đồng đối với cá nhân vi phạm; tăng gấp 10 lần so với  mức phạt như quy định hiện hành. Khi luật có hiệu lực là áp dụng ngay, không phải tiến hành sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Chia sẻ thêm về mức xử phạt, Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho rằng, đây là câu trả lời của chúng ta đối với EU. Vì EU cho rằng chúng ta đã không đưa ra những quy định xử phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản. Nay chúng ta đã đưa mức xử phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực này và được thể hiện rõ ở Luật Thủy sản. Trong luật đề cập đến mức phạt cao nhất, các mức phạt cụ thể sẽ được quy định chi tiết trong các nghị định, thông tư.

(Theo baocongthuong.com.vn)

Theo báo Bình Định

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here